tazkirah

Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan

Yang bermaksud:

"Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

(Surah Al-Baqarah, ayat:143)

Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan

Yang bermaksud:

"Kamu (umat islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia (kerana) kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah".

(Surah Ali Imran, ayat: 110)

Wasatiyyah Dalam Kehidupan

Yang bermaksud:

"Katakanlah (Muhammad), siapakah yang pengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNya dan rezeki yang baik-baik"?

(Surah al-A'raf, ayat:32)

Wasatiyyah Dalam Kehidupan

Yang bermaksud:

"Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah kurniaan Allah".

(Surah al-Jum'ah, ayat:10)

Wasatiyyah Dalam Kehidupan

Yang bermaksud:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia ini".

(Surah a-Qasas, ayat:77)

Pages