Alamat

Institut Wasatiyyah Malaysia
Jabatan Perdana Menteri, Aras 4, Blok B1, Kompleks B,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62692 Putrajaya. Malaysia

Tel : +603-88723522   Faks : +603-8888 3810
Email : adminiwm@jpm.gov.my