Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan

Buku Penerbitan: 
Sinopsis: 
Buku yang ditulis oleh YBhg Tan Sri Dr. Abdullah Md. Zin pula bertajuk "Pendekatan Wasatiyyah:Definisi, Konsep dan Pelaksanaan". Buku ini merupakan rujukan penting yang membicarakan teori Wasatiyyah dan pelaksanannya menurut islam. Ia memaparkan secara jelas dan terperinci definisi, konsep wasatiyyah dan contoh-contoh amalan wasatiyyah yang terdapat di dalam Al-Quran, Sunah, dan sejarah para Sahabat dan Tabi'in. Dalam masa yang sama buku ini memaparkan tentang pandangan ulama kontemporari tentang wasatiyyah. Di bahagian akhir buku ini, penulis memaparkan tentang Pendekatan Wasatiyyah yang dilaksanakan di Malaysia adalah satu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan Negara berdasarkan ajaran Islam yang syumul merangkumi jasmani, rohani dan aqli.
Muat Turun PDF: